Wat we doen

Club Service

 • Vriendschap, een goed programma en persoonlijke inzet in allerlei commissies en andere bijdrages vormen het hart van Club Service. Fellowship is belangrijk in onze club, we babbelen allemaal graag en houden van bourgondische gezelligheid. We willen er steeds een gezellig en optimistisch jaar van maken, genieten van wat ons bindt, van onze verschillende perspectieven. Een goede attendance is mooi maar geen doel in zichzelf, het gaat om de kwaliteit en het als betekenisvol ervaren van de avonden en activiteiten die we samen hebben.
 • In het clubjaar 2018-2019 zijn er - buiten de vakanties - 34 avonden samen, die we besteden aan clubzaken, bedrijfsbezoeken, partneravonden (gecombineerd met inhoudelijke bijeenkomsten, samenkomsten met  de drie Maastrichtse clubs (waarvan een avond samen met de Gouverneur), een wijnproefavond (met wijnactie) en een champagne-avond.
 • Er is een cyclus van drie lezingen (over dementie, preventie, psychosociale zorg en euthanasie bij dementie). Ook is er nog een aantal levensberichten presentaties. Het idee is dat iedereen het eerste jaar van lidmaatschap een beroepspraatje houdt, in het tweede jaar een levensbericht.
 • De Firesides worden door velen van ons ervaren als een erg prettige vorm van fellowship. Er is geen verplichte groepsindeling, maar een aantal ‘firesides 2.0’ met open inschrijving, met een thema waarop iedereen kan intekenen die zin heeft om mee te doen. Bijvoorbeeld een fireside met kinderen erbij (samen naar Mondoverde met zijn leuke landenpaviljoens en achtbaan), een fireside wandelen met de honden erbij, eentje met een ethisch thema of dilemma, een fireside met boekbespreking of een mountainbike tocht.
 • Nieuwe leden zijn meer dan welkom. Er is een eenvoudige procedure. Eenmaal bij de club, zorgen we ervoor dat nieuwe leden zich snel thuis en ingebed voelen. 
 • In juli 2019 bestaat onze club 90 jaar. Dat wordt gevierd met een groot lustrumfeest in het bestuursjaar 2019-2020.

Vocational Service

 • Het gaat hier strikt genomen om ethisch handelen en ethische dilemma’s in het werk, maar ook beroepspraatjes, levensberichten en bedrijfsbezoeken vallen hieronder. Het is boeiend om ethische aspecten met elkaar te bespreken.
 • In dit bestuursjaar organiseren we drie verrassende bedrijfsbezoeken die ons perspectief verbreden en verdiepen.
 • Niet helemaal vocational, maar het mag niet onvermeld blijven: in het najaar van 2018 is een lang weekend in Leeuwarden, culturele hoofdstad 2018 doorgebracht.

International Service 

 • Het leggen en onderhouden van internationale contacten, het daadwerkelijk betrokkenheid tonen met mensen uit andere landen. Daar gaat het om bij International Service.
 • We zijn nog steeds betrokken bij het Kenia project, waar met een nieuwe subsidie verder gebouwd wordt aan de psychologie opleiding.

New Generation: Youth Service

 • Hier gaat het om internationale uitwisseling van jeugd, maar ook aandacht voor onderwijs, laaggeletterdheid.

Community service

 • Financiële en daadwerkelijke hulp aan de gemeenschap hoort ook tot onze activiteiten.
 • Het project Dream4kids is in de zomer van 2018 afgerond. Net als onze support aan de Dansontwikkeling in Maastricht.
 • We supporten nog steeds de Kindervallei, o.a. door het samen verzorgen van een lekkere maaltijd.
 • In dit bestuursjaar werken we op kleinschalige manier aan armoedebestrijding in Maastricht. Steeds meer mensen hebben moeite om de eindjes elke maand aan elkaar te knopen. Steeds meer kinderen groeien op in een gezin waar eigenlijk elke dag geldtekort is. Het probleem verdwijnt niet en het wordt ook niet kleiner. De gemeente Maastricht wil een aanvalsplan op armoede ontwikkelen. Wij hebben als club niet de ambitie dit grote probleem op te lossen, maar willen kiezen voor een kleinschalige en persoonlijke insteek, waarbij we niet alleen geld maar ook handen uit de mouwen aanbieden en van ons netwerk gebruik maken om een paar gezinnen en vooral de kinderen te helpen in Maastricht. Ons belangrijkste doel is preventie, armoede voorkomen.  We monitoren onze inzet goed.