Bestuur en commissies

Ondanks dat Rotary Club Maastricht is één van de oudste clubs in Nederland is, zijn de leden - jong en oud - zeer actief. Elk jaar worden de taken opnieuw verdeeld.

Voorzitter Ingrid Weijnen
Inkomend voorzitter Lia Bode
Secretaris Wilfred Germeraad
Penningmeester Alex Jaminon
Programma commissaris Lita Wiggers
Vocational Service Jan de Jong jr., Frank Ubachs, Reinier Thissen
Community Service Vivien l’Ortye, Reinier Thissen, Frank Ubachs
International Service

Hans Kasper, Jurgen Moors

Youth Service/jeugdcommissaris Jane Kappers
Nieuwe ledencommissie Frits Franssen, Joep Versteegh, Peggy van Sebillen, Dominique Roomberg, Henk Jan Verburg
Begeleiding nieuwe leden Nicole de Bijl, Reinier Thissen, Edgar Janssens
Community Service Vivien l’Ortye, Reinier Thissen, Frank Ubachs,
Wim van de Ven
Rotary Foundation Officer Alex Jaminon
Regionaal bestuurscontact Wilfred Germeraad
Sergeant at Arms Alex Jaminon, Wim van de Ven
Interservice Officer Warmolt Tonckens, Henk Jan Verburg
Kascommissie Bas van Gemert, Edgar Janssens, adviseur Joep Versteegh
Webmaster Gino de Jeu, Peggy van Sebillen
Public Relations Edwin Bakker
Firesides Edgar Janssens, Ingrid Weijnen
Opera Fokke Jan Hamming
Maastricht Music Award Nicole de Bijl, Roel Pijsel, Friso de Vries, Vivien L'Ortye
Armoedebestrijding Roel Pijsel, Jan van Rooij, Ingrid Weijnen, Hans Kasper
Wijn en champagne Warmolt Tonckens, Henk Jan Verburg, Patrick Derks, Arthur Alma, Wilfred Germeraad
Projecten gezamenlijke Rotary's Warmolt Tonckens
Jubileum 2019 Alex Jaminon, Jurgen Moors, Lia Bode i.s.m. bestuur
Foto's Herman Frank, Wim van de Ven