Bestuur en commissies

Ondanks dat Rotary Club Maastricht is één van de oudste clubs in Nederland is, zijn de leden - jong en oud - zeer actief. Elk jaar worden de taken opnieuw verdeeld.

Voorzitter Friso de Vries
Inkomend voorzitter Henk-Jan Verburg
Secretaris Brigitte van Eck
Penningmeester Jan-Willem Schmitz
Programma  Frits Franssen
Vocational Service Jan de Jong jr. 
Community Service Erik de Jong, Frank Ubachs,  Jane Kappers, Arthur Alma, Henk-Jan Verburg en Ronit Sverdlov
International Service

Wilfred Germeraad, Hans Kasper en Nicole de Bijl

Youth Service/jeugdcommissaris Jane Kappers
Nieuwe ledencommissie Dominique Roomberg
Regionaal bestuurscontact Wilfred Germeraad
Website updates Peggy van Sebillen
Maastricht Music Award Friso de Vries, Jurgen Moors en Tiny Rieken
Kascommissie Bas van Gemert en Dominique Roomberg
Notulen / weekberichten Bestuur
Projecten gezamenlijke Rotary's Henk-Jan Verburg en Tiny Rieken
Champagnecommissie Patrick Derks, Warmolt Tonckens, Friso de Vries en Henk Jan Verburg
Foto's Herman Frank / Wim van de Ven / Wilfred Germeraad